Misson, vision og værdier

Vision

Speciallægeklinikken Hviidsminde ændrer måden, hvorpå man tænker om en speciallægeklinik. Vi øger vores patienters og kunders livskvalitet.

Mission

Vi er en uafhængig klinik med en række fagligt dygtige speciallæger og specialister tilknyttet, der leverer sundhedsydelser af højeste kvalitet. Vi gennemfører specialiseret behandling på det højeste professionelle niveau, hvor patienten altid er i centrum. Patienten vil opleve en god service, både på klinikken, men ligeledes udenfor klinikken under hele behandlingsforløbet.

Interne værdier og kultur.

Integritet

Vi skaber resultater uden at skære hjørner. Vi forsøger altid, at gøre de rette ting, også selvom der ikke er nogle som kigger. Vores konsultationer er præget af patientfokus, respekt, åbenhed og service. Behandlinger må aldrig blive baseret på maksimal indtjening, men altid baseres på maksimal patient/kundetilfredshed.

Mennesker og passion

Vores succes sker gennem vores medarbejdere, hvis talent giver kvaliteten og hvis passion giver engagementet – succesen bygger derfor ikke alene på vores fastlagte processer og strukturer.

Kompetence og professionalisme

Hviidsminde ønsker at tiltrække de dygtigste medarbejdere – kun gennem dem kan det ønskede høje niveau nås.

Godt lederskab og arbejdsmiljø

For at nå vores mål og tiltrække de bedste medarbejdere kræves også et godt lederskab – der stilles derfor ligeledes store krav til ledelsen som til medarbejdere.

Det skal være sjovt at arbejde på Hviidsminde. Vi ønsker at skabe et dynamisk og rummeligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives med fokus på opgaven og løbende forbedringer.

Positionering – Hvilken position vil vi erobre.

Speciallægeklinikken Hviidsminde skal være Danmarks foretrukne inden for de respektive specialer med en række klinikker både nationalt og internationalt.